Our Visitors ผู้มาเยี่ยมชมสวนบอนไซของเรา

ส่วนหนึ่งของผู้มาเยือน 2019 มีเรื่องราวดีๆมากมายในมิตรภาพแห่งบอนไซกว่า 500 คนที่แวะมาเยี่ยมชมสวนของเรา ลูกค้าผู้มีพระคุณ รวมไปถึงผู้...

Continue reading