``บอนไซ`` ศิลปะอมตะ ทรงคุณค่าแห่ง ``Zen``

``บอนไซ`` ศิลปะล้ำค่าที่ร่วมกันสรรสร้างระหว่างคนกับธรรมชาติ สืบทอดกันนานมานับพันปี หลากสายสายพันธ์ รูปทรงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมาะสำหรับเป็นของขวัญสื่อถึงความรัก สุขภาพ ความอดทน อายุยืน และเป็นงานอดิเรกที่ล่ำคุณค่าให้กับชีวิต วันนี้บอนไซคุณภาพจากญี่ปุ่น ได้มาจัดอยู่ในสวนของเรามากกว่าร้อยต้น ติดต่อเราได้ที่ 080 963 2484

Bonsai Hunter `` Our bonsai Gallery ``

บนพื้นที่กว่า 1 ไร่ในกรุงเทพมหานคร เราสรรค์สร้างสวนบอนไซที่สามารถดูแลและปรับปรุงสุขภาพให้เหมาะสม ปัจจุบันเรามีบอนไซหลายร้อยต้น หลากหลายสายพันธ์ให้เลือกชม
- รับบริการรับฝากบอนไซในยามที่ท่านต้องเดินทางไกล
- บริการตัดแต่ง ดูแลสุขภาพบอนไซ
- บริการจัดหาบอนไซตามสเป็คที่ท่านชอบได้อย่างลงตัว

รายการสินค้า

บอนไซใน The Gallery

Tree ID 243 : Sekka Hinoki

Sekka Hinoki

New
Close

Tree ID 242 : Shimpaku

56,000฿

Shimpaku Large size

Tree ID 241 : Azalea

Tree ID 241 : Podocarpus

New
Close

Tree ID 239 : Sekka Hinoki

15,000฿

Sekka Hinoki single tree with green moss landscape  40 cm tree height

Tree ID 238 : Sekka Hinoki

19,000฿

Sekka Hinoki Forest Style with volcanic rock from Japan

Tree ID 237 : Sekka Hinoki

12,000฿

Sekka Hinoki Forest Style

Tree ID 236 : Itoigawa Shimpaku

1฿

Itoigawa Shimpaku Top class quality

Tree ID 235 : Itoigawa Shimpaku

Shimpaku

 

Tree ID 234 : Tosho

New
Close

Tree ID 234 : Shimpaku

39,000฿

Multi trunk Shimpaku Bonsai large size with 60 years old imported from Japan

Tree ID 233 : Hinoki Cypress (Tsuyama)

1฿

A Tsuyama Hinoki Cypress is an old tree with formal upright style. A classical Japanese tree with green leaf can be grown with morning sunlight.

 

Tree ID 232 : Japanese Black Pine

67,000฿

Japanese Black Pine

Formal Upright style

60 years old

 

Tree ID 231 : Itoigawa Shimpaku

16,000฿

Itoigawa Shimpaku

 

Tree ID 229 : Itoigawa Shimpaku

20,000฿

Itoigawa Shimpaku

 

New
Close

Tree ID 228 : Itoigawa Shimpaku

28,000฿

Itoigawa Shimpaku

 

Tree ID 227 : Itoigawa Shimpaku

65,000฿

Itoigawa Shimpaku “the crescent” represents the Moon with a curving shari along the tree body. A fine art created by Nature.

60 years old

 

Tree ID 226 : Itoigawa Shimpaku

Itoigawa Shimpaku (material)

 

Tree ID 225 : Tsuyama Hinoki

76,000฿

60-year old Tsuyama Hinoki tree. Originated in Kansai region of Japan; groomed and crafted to Bonsai perfection in Thailand.

Formal shape.

Height over 70cm with glazed pot

Age 60 years old

Tree ID 224 : Tosho

1฿

Tosho is another kind of speacial Japanese Bonsai tree with unique leaf character. The formal upright style is famous as conventional bonsai style.

Tree Age : 60 years old

Tree Height cm

Tree ID 213 : Itoigawa Shimpaku

A wonder curving shape of Itoigawa Shimpaku, Quality material

Tree ID 223 : Shimpaku

Itoigawa Shimpaku

New
Close

Tree ID 221 : Japanese Blackpine

42,000฿

Japanese Blackpine  imported from Japan

New
Close

Tree ID 220 : Japanese Blackpine

19,000฿

Japanese Blackpine  imported from Japan

Tree ID 219 : Japanese Blackpine

25,000฿

Japanese Blackpine  imported from Japan

Tree ID 218 : Japanese Blackpine

36,000฿

Japanese Blackpine  imported from Japan

Tree ID 217 : Japanese Blackpine

Japanese Blackpine  imported from Japan

Tree ID 216 : Japanese Blackpine

Japanese Blackpine  imported from Japan

New
Close

Tree ID 215 : Japanese Blackpine

57,000฿

Japanese Blackpine 70 years old

Formal upright Style

Tree Height 83 cm

imported from Japan

Tree ID 214 : Sekka Hinoki

“The Hobbit” perfect definition for a 60 years old Sekka Hinoki tree with perfect bloom style. Take a generation for creation

Tree ID 222 : Itoigawa Shimpaku

12,900฿

Itoigawa Shimpaku

Tree ID 212 : Shimpaku

Combination between windswept with on the rock styles created a unique character for this bonsai tree. Imported from Japan

Tree ID 211 : Itoigawa Shimpaku

Japanese Black Pine 45 yeasrs old tree, Informal upright style.

Tree ID 210 : Itoigawa Shimpaku

Shimpaku Itoigawa with informal upright style. Large size with natural deadwood. Thin pot provide good tall tree creation.

Tree Height : cm

Age : 40 years old

Tree ID 209 : Itoigawa Shimpaku

Itoigawa Shimpaku on the rock created natural mountain landscape. An old tree grows under care and protection by the cliffs.

Tree ID 208 : Itoigawa Shimpaku

120 years old Blackpine from Japan.  An old bonsai tree with wonderful bark with solid body. It is the First class quality Bonsai Tree in our gallery with the base size more than 1 foot. Height 55cm.

Tree ID 207 : Tsuyama Hinoki

40-year old Tsuyama Hinoki tree. Originated in Kansai region of Japan; groomed and crafted to Bonsai perfection in Thailand. Formal shape.

Height 50cm

Age 40 years old

Tree ID 202 : Japanese Blackpine

An 80 years old Black pine tree with stunning thick body indicates of long age through a touch nature. Rough skin shows hardness of the tree while curving body show unique tree charactor.

Tree ID 201 : Itoigawa Shimpaku

1฿

The mother of Dragons has now arrived to our gallerym a 60 years old with twin trunks style with natural created shari along the tree vain bring a unique Bonsai charactor to this tree. A highly apprecation and honor of our gallery

Tree ID 200 : Tosho

A 100 years Tosho tree with unique deadwood implies long tree history which have been through a tough nature. needle leaves maintain Tosho special charactor differentiate from. Other species.

Tree ID 199 : Tosho

A special forest style grown on a single root( rafted) an old Tosho tree. Creat a wonderful art implied the long history of love and care from the Japanese in Kansai region.

80cm height  80cm width

Tree ID 198 : Tsuyama (Hinoki) Cypress

1฿

The Great Grand Master Hinoki tree with long history grown in Japan for several centuries. The bonsai wonder of our gallery.

90cm tree height, 60cm width with an old unique pots.

Tree ID 197 : Japanese Blackpine

33,000฿

Japanese Blackpine 60cm

50 years old

Tree ID 196 : Japanese Blackpine

37,000฿

Japanese Blackpine 60cm

50 years old

Tree ID 195 : Tsuyama (Hinoki) Cypress

First Class Quality Bonsai with Slanted Style. Special structure created together by Nature and human. The wonderful natural art from Kansai region

80 years old  Imported from Japan.

Tree ID 194 : Japanese Maple (Kaede)

 

 

Depending on the season and tree species, the color of the leaves you see on the monitor at the time of delivery may differ slightly. Please note.

Tree ID 193 : Itoigawa Shimpaku

Itoigawa Shimpaku quality Bonsai from Japan, With twin trunk style good stump size flowing through nature to find sunlight for survival. 65 years old created a” Twin Dragons” as mother of all Bonsai classes from our gallery

Tree ID 190 : Itoigawa Shimpaku

Itoigawa Shimpaku – Informal Upright style

Age 40 years old

Tree Height 34 cm (medium size)

Imported from Japan

Tree ID 189 : Itoigawa Shimpaku

Itoigawa Shimpaku . A stunning style created by nature for several decades. A unique bonsai tree for collections

Tree Height : 30cm (30x36x20)

Age : 25 years old

Tree ID 178 : Yume

Tree ID 175 : Tsuyama Hinoki

47,000฿

Tree ID 171 : Japanese Blackpine

35,000฿

Tree ID 170 : Itoigawa Shimpaku

Itoigawa Shimpaku – Bunjin Style

Age 20 years old

Tree Height 45 cm (medium size)

Imported from Japan

Tree ID 169 : Itoigawa Shimpaku

Itoigawa Shimpaku  – Slanted Style

Age 45 years old

Tree Height 29 cm (medium size)

Imported from Japan

Tree ID 167 Sekka Hinoki

New
Close

Tree ID 164 : Sekka Hinoki

19,000฿

Sekka Hinoki – Formal upright style

Rare Sekka Hinoki Bonsai tree, Dwarf Specie with unique leaves character. One of the most slow growth tree in Japanese bonsai species.

Age 40 years old

Tree Height 42 cm (medium size)

Imported from Japan

Tree ID 163 : Tsuyama (Hinoki) Cypress

Tsuyama Hinoki Cypress – Formal Upright Style

Age 15 years old

Tree Height 23 cm

Imported from Japan

Tree ID 160 : Itoigawa Shimpaku

Itoigawa Shimpaku

Age 35 years old

Tree Height 33 cm (medium size)

Imported from Japan

Tree ID 159 : Itoigawa Shimpaku

Itoigawa Shimpaku

Age 45 years old

Imported from Japan

Close

Tree ID 157 : Itoigawa Shimpaku

35,000฿

Itoigawa Shimpaku (Tanuki)

Age 10 years old

Tree Height 67 cm

Imported from Japan

Tree ID 153 : Itoigawa Shimpaku

Itoigawa Shimpaku

Age 25 years old

Tree Height 36 cm (medium size)

Imported from Japan

Tree ID 155 : Itoigawa Shimpaku

Itoigawa Shimpaku

Age 45 years old

Tree Height 38 cm

Imported from Japan

Tree ID 152 : Itoigawa Shimpaku

Itoigawa Shimpaku

Tree height 50cm

45 years old

Tree ID 150 : Sonare

17,000฿

Juniper Procumbens (Sonare) 40 years old big body tree with a fine pot. Informal upright styles

Tree ID 149 : Japanese Blackpine

23,000฿

A 40 yearsold old Japanese blackpine wonderful price for home and garden decoration

Tree ID 148 : Sekka Hinoki

Sekka Hinoki  60 years old

Large size for Sekka species

Tree Height 53cm, 54cm width

Close

Tree ID 143 : Itoigawa shimpaku

26,000฿

Itoigawa Shimpaku.

Age 40 years old

Tree height 36cm and 33 cm witdh

Tree ID 142 : Shimpaku

47,000฿

Shimpaku Forest Style with a quality Japanese made octagonal tray pot.

Tree Height 60 cm (Large Size)

Age :25 years old

Tree ID 140 : Itoigawa Shimpaku

18,500฿

Itoigawa Shimpaku 30 years old with Shari along the tree body proven the tough time the tree has been trough the hard nature.

Tree Height 33 cm

Imported from Japan

Tree ID 137 : Itoigawa Shimpaku-material

6,500฿

Itoigawa Shimpaku – Training Material

Tree age : 12 years old

Tree Height :47 cm (medium size)

Tree ID 136 : Itoigawa Shimpaku-material

Itoigawa Shimpaku – Forest Style (Material)

40 years old

Tree ID 135 : Itoigawa Shimpaku-material

Itoigawa Shimpaku Rafted forest style- A great forest Bonsai tree under Japanese pot

Height 54 cm, width 63 cm (large size)

Age 30 years old

Tree ID 133 : Tosho

65,000฿

Tosho Forest Style (Rafted) – Large size of ancient forest view with same root propagate to each individual tree. A quality work bonsai for collections.

Height 73 cm, Width 73 cm

Age : 50 years old

Tree ID 132 : Shimpaku

The Spiral – Shimpaku Bonsai with a Unique Spiral curve, Good soft & smooth feeling of nature, large size of bonsai

Height 66cm, Width 55cm

Age : 40 years old

Tree ID 131 : Itoigawa shimpaku

Itoigawa Shimpaku – Forest style, A great large forest bonsai at home with a fine Japanese Tray pot

Height 70cm, 56cm width (Large size)

Age : 20 years old

Tree ID 130 : Sugi

Tree ID 129 : Japanese Blackpine

Japanese Blackpine, more than 40 years old tree imported from Japan

Tree ID 128 : Japanese Blackpine

Japanese Blackpine – Quality piece bonsai from Japan

Tree ID 127 : Japanese Blackpine

35,000฿

Japanese Blackpine formal upright style 50 years old tree with a fine Japanese bonsai pot.

Total height 76cm width 64cm

Tree ID 191 : Itoigawa Shimpaku

Itoigawa Shimpaku

Age 60 years old

Tree Height 72 cm (Extra Large Size)

Imported from Japan

Tree ID 125 : Itoigawa Shimpaku

Itoigawa Shimpaku Cascade style, 10 years old tree with beautiful bonsai pot

Tree ID 124 : Itoigawa Shimpaku

Itoigawa Shimpaku

20 years old

Height cm

Tree ID 123 : Sawara Hinoki Cypress

Sawara hinoki – Forest Style. Triplex Tree with Japanese fern and grass decoration

Age 30 years old

Tree Height 44cm (Medium size)

Imported from Japan

Tree ID 122 : Itoigawa Shimpaku

Itoigawa Shimpaku – Shohin size 20 years old tree imported from Japan

Tree ID 121 : Tosho

47,000฿

Juniper Tosho

Age :  80 years old

Height : cm

Code 120 : Shimpaku

30,000฿ 27,000฿

Shimpaku Bonsai, Large size 25 years old tree

Code 119 : Itoigawa Shimpaku

Itoigawa Shimpaku is one of the most famous bonsai specie in the world. With long age of 30 years old tree will be a wonderful home decoration.

Total Height 35cm

Age : 30 years old

Code 118 : Itoigawa Shimpaku

35,000฿

Itoigawa Shimpaku – High Quality material

30 years old

Tree height 27 cm

 

Code 116 : Itoigawa Shimpaku

19,000฿

Itoigawa Shimpaku age over 25 years old. Grown with a high quality pot. Twisting all the way to top

Code 115 : Japanese Maple (Kaede)

25,000฿

Japanese Maple : Forest style with age over 20 years old. Forest style creates natural environment to your home and garden with special “Maple”tree.

Code 117 : Japanese Maple (Kaede)

23,000฿

Japanese maple forest style “Kaede”

Age : 30 years old

Tree height 47cm (Medium size)

Imported from Japan

Code 114 : Japanese Maple (Kaede)

0฿

Kaede Maple imported from Japan. 35 years old tree with wonderful tree body and leaves. It is a good Maple bonsai for collections.

Code 113 : Sekka Hinoki

Large Sekka Hinoki. Age is more than 80 years old

Code 112 : Sekka Hinoki

Sekka Hinoki ” The Ancient Forest” it is the largest Sekka Hinoki in Thailand.

Code 111 : Itoigawa Shimpaku

Itoigawa Shimpaku “On the rock” The finest evergreen tree on the ancient rock.

Code 110 : Juniper Tosho

35,000฿

Code 109 : Japanese Blackpine

30,000฿

Code 108 : Japanese Maple

75,000฿

Rafted forest Style

Code 107 : Juniper Tosho

Code 106 : Itoigawa Shimpaku

50,000฿

50cm Itoigawa Shimpaku

Informal Upright

Code 105 : Itoigawa Shimpaku

120 years old Bonsai from Japan.

Code 104 : Sekka Hinoki

Sekka Hinoki

20 years old imported from Japan

Code 102 : Hinoki

ฮิโนกิ สายพันธ์ล้ำค่าของชาวญี่ปุ่น ต้นนี้เป็นซาวาระฮิโนกิที่มีขนาดใบสั้นแบนนพริ้วไหว มาในรูปแบบบอนไซจำลองของทรงต้นก้ามปู มี landscape ที่ตกแต่งด้วยเนินมอสและหินสวยงามล้ำค่า

Name : Sawara Hinoki

Details : Bloom style (ต้นก้ามปู)

Age : 50 years old

Height : 60x60x60cm

Code 101 : Kishu Shimpaku

23,000฿

Name : Kishu Shimpaku

Details : material (Cascade style)

Age : 30 years old

Height : 40cm

Code 100 : Japanese Maple

55,000฿

Grande Japanese Maple. Thick body indicates very long live in nature for almost a century. One of the Biggest Maple Tree in our gallery.

Code 099 : Japanese Maple

A Japanese Maple “Finest Bonsai Art”. Grande Size. Very Few in the Country. The Greatest home decoration.

The Precious Japanese Maple Bonsai in Thailand

Code 098 : Sugi

23,000฿

Japanese Cedar “Sugi”  Quality Bonsai show.

40 years old

Code 097 : Japanese Blackpine

23,000฿

Japanese Blackpine

Height 70 cm

40 years old

Code 096 : Azalea

15,000฿

Azalea ลำต้นมีเรื่องราวแห่งกาลเวลา สวยงามน่าหลงไหลด้วยฐานรากแผ่ขยายจนเต็มหน้ากระถาง ดอกสีชมพูและขาว

Code 95 : Azalea

25,000฿

Azalea ลำต้นใหญ่ อายุเก่าแก่กว่า 60ปี. ดอกผสมระหว่างสีชมพูและขาว.

Code 094 : Tosho

43,000฿
Details Age : Height :
Deadwood Style 70 yrs old  90cm

An old great Tosho with perfect gin and shari. Ready for a pre-work to be a high quality Bonsai.

Code 093 : Sekka Hinoki

Details Age : Height :
Forest Style 7 yrs old  25cm

Sekka Hinoki Forest style เป็นสวนป่าที่มีความเขียวขจีของสนญี่ปุ่น ในกระถางเก่าแก่จากดินแดนอาทิตย์อุทัย

Code 092 : Sekka Hinoki

8,500฿
Details Age : Height :
Formal Upright 12 yrs old  28cm

Code 091 : Tosho

Details Age : Height :
Deadwood Style 90 yrs old  75cm
First Class Quality Call 0809632484

Code 090 : Azalea (Old Rose)

Details Age : Height :
Informal Upright 35 yrs old  48cm

Code 089 : Azalea

Details Age : Height :
Slanting Style 40 yrs old

Code 088 : Azalea (white)

Details Age : Height :
Informal Upright 30 yrs old  43cm

Code 086 : Azalea

Details Age : Height :
Informal Upright 40 yrs old  63cm

Code 087 : Azalea

Details Age : Height :
Informal Upright 30 yrs old  45cm

Code 085: Azalea (Pink)

Details Age : Height :
Bloom Style 40 yrs old  36cm

Code 084 : Azalea (Pink)

Details Age : Height :
Formal Upright 45 yrs old  40cm

Code 083 : Japanese Blackpine

Details Age : Height :
Slanting Style 80 yrs old  70cm
First Class Quality Call 080 963 2484

Code 082 : Japanese Maple

45,000฿
Details Age : Height :
Forest Style 35 yrs old  70cm

Code 081 : Japanese Maple

 

Details Age : Height :
Multitrunk style 60 yrs old 80cm
First class Quality call : 0809632484

Code 076 : Bonsai Hinoki Cypress

20,000฿
Details Age : Height :
Informal Upright 40 yrs old 43cm

Code 075 : Sekka Hinoki

Sekka Hinoki  80 years old Upright 55cm

Code 073 : Japanese Maple

65,000฿

Code 072 : Hinoki Cypress

38,000฿
Details Age : Height :
Forest Style 40 yrs old 45cm

Code 071 : Japanese Black Pine

23,000฿
Details Age : Height :
Twin Trunk Style 50 yrs old 45cm

Code 070 : Japanese Maple

Details Age : Height :
Forest Style 6 years old 30cm

Code 070 : Japanese Maple

Details Age : Height 
 Informal Upright 80 yrs old 80cm

Code 068 : Itoigawa Shimpaku

Details Age : Height :
Formal Upright 30 yrs old 30cm

Code 067 : Tosho

Details Age : Height :
Forest Style 40 yrs old 63cm

Code 066 : Azalea

Details Age : Height :
Formal Upright 40 yrs old 30cm

Code 062: Itoigawa Shimpaku

Details Age : Height :
Upright 50 years old 55cm

Code 060 : Japanese Black Pine

Details Age : Height :
Rafting Style 25 years old 55cm

Code 058 : Itoigawa Shimpaku

Details Age : Height :
Slanting Style 30 yrs old 40cm

Code 056 : Japanese White Pine

Details Age : Height :
Slanting Style 90 Yrs old  65cm

Code 055 : Japanese Red Pine

Details Age : Height :
Bunjin Style 50 yrs old

Code 053 : Itoigawa Shimpaku

Details Age : Height :
Material 18 yrs old

Code 052 : Japanese Maple

Details Age : Height :
Twin trunks Style 80 yrs old  90cm

Code 051 : Japanese Maple (Kaede)

Details Age : Height :
Root over Rock 70 years old  50cm

Code 050 : Japanese White Pine

Details Age : Height :
Informal Upright 80 years old  54cm

Code 049 : Itoigawa Shimpaku

Details Age : Height :
Slanting Style 80 yrs old  80cm

Call 080-963-2484

Code 048 : Itoigawa Shimpaku

Details Age : Height :
Twin Trunk Style 60  years old  70cm

Code 047 : Hinoki Cypress

Details Age : Height :
Slanting 40 yrs old

Code 046 : Tosho Forest

Details Age : Height :
Forest Style 40 yrs old 80cm

Top Class Quality call : 080-963-2484

Code 045 : Itoigawa Shimpaku

Details Age : Height :
Informal Upright 20 yrs old 86cm

Code 044 : Hinoki Cypress

Details Age : Height :
Forest Style 40 yrs old

Code 042 : Hinoki Cypress

Details Age : Height :
Bloom Style 35 yrs old 50cm

Code 041 : Japanese Black Pine

Details Age : Height :
Slanting Style 60 yrs old  70cm

Code 040 : Hinoki Cypress

Details Age : Height :
Cascade Style 40 yrs old 40cm

Code 039 : Itoigawa Shimpaku (The White Dragons)

Top Quality

Details Age : Height :
Multi trunk style 60 years old 60cm

Code 038 : Japanese Apple

3,500฿
Details Age : Height :
Fruit Bonsai 12 yrs old 26cm

Code 037 : Itoigawa Shimpaku

Details Age : Height :
Deadwood Style 50 yrs old 45cm

Code 036 : Itoigawa Shimpaku

Details Age : Height :
On The Rock 60 years old 50cm

Code 035 : Japanese Apple

Details Age : Height :
Fruit Bonsai 12 years old 33cm

Code 034 : Itoigawa Shimpaku

Details Age : Height :
Forest Style (Rafting) 70 yrs old 65cm

Code 033 : Japanese Maple

Details Age : Height :
Material 50 years old 50cm

Code 031 : Azalea (Pink)

Pink Color

Details Age : Height :
Formal Upright 60 years old 80 cm

Code 030 : Shimpaku

Top Class Quality call 0809632484

Details Age : Height :
Deadwood Style 120 years old 90cm

Code 029 : Shimpaku

Details Age : Height :
Slanting Style 80 years old 75cm

Code 028 : Itoigawa Shimpaku (Top Quality)

Top Quality

Price Call 0809632484

Details Age : Height :
On The Rock 70 years old 52cm

Code 027 : Sugi

Price call : 0809632484

Details Age : Height :
Formal Upright 80 yrs old 80cm

Code 025 : Itoigawa Shimpaku

Details Age : Height :
On The Rock 40 yrs old 45cm

Code 021 : Azalea

Details Age : Height :
Formal Upright 25 yrs old 47cm

Code 022 : Azalea

Details Age : Height :
Formal Upright 25 yrs old 50cm

Code 016 : Sekka Hinoki

Details Age : Height :
Informal Upright 80 years old 55cm

Code 014 : Itoigawa Shimpaku

Details Age : Height :
Deadwood Style 40 yrs old 45cm

Code 010 : Sugi

Details Age : Height :
Forest Style 25 years old 45cm

Code 008 : Japanese Black Pine

Details Age : Height :
Multi trunk style 50 years old 60cm

Code 009 : Itoigawa Shimpaku (Top Quality)

Details Age : Height/Width :
Multi trunk style 100 yrs old 40/83cm

Large size with 83cm form left to right. Best Quality of 100 years old history. Unique Bonsai Tree. A perfect gem for the best Home Decoration.

Code 006 : Itoigawa Shimpaku

Details Age(years) : Height (cm) :
Rafting Style 30 years old 55cm

Code 005 : Hinoki Cypress

Details Age : Height:
Formal Upright 80 years old 80cm

Price call 0809632484

 

Code 004 : Itoigawa Shimpaku

Itoigawa Shimpaku 45 years old , 60cm height 65cm width

Details Age(years) : Height (cm) :
Multi Trunks Style 45 yearsold 60cm

Code 003 :Itoigawa Shimpaku

Details Age(years) : Height (cm) :
Deadwood Style 50 years 80cm

Code 002 : Kishu Shimpaku

Details Age(years) : Height (cm) :
Slanting Style 50 years old 65cm

JOIN OUR NEWSLETTER NOW

Will be used in accordance with our Privacy Policy