แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

Tree ID 276 : บอนไซสนใบพาย

0฿

บอนไซสนใบพายหรือสนอรหันต์ อายุเก่าแก่กว่า60ปี เลี้ยงง่ายและทรงคุณค่าในรูปแบบของบอนไซขนาดใหญ่

Tree ID 324 : บอนไซสนใบพาย(ใบสั้น)

สนใบพายชนิดใบสั้น ขนาดใหญ่

Tree height :95cm

Tree Width : 105cm