แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์

Code 087 : Azalea

Details Age : Height :
Informal Upright 30 yrs old  45cm

Code 086 : Azalea

Details Age : Height :
Informal Upright 40 yrs old  63cm

Code 088 : Azalea (white)

Details Age : Height :
Informal Upright 30 yrs old  43cm

Code 089 : Azalea

Details Age : Height :
Slanting Style 40 yrs old

Code 090 : Azalea (Old Rose)

Details Age : Height :
Informal Upright 35 yrs old  48cm

Code 95 : Azalea

Azalea ลำต้นใหญ่ อายุเก่าแก่กว่า 60ปี. ดอกผสมระหว่างสีชมพูและขาว.