แสดง %d รายการ

Bonsai ID 451 : บอนไซ Yamamomiji Maple

บอนไซ Yamamomiji Maple
Forest style (7 tree)
Tree height : 60cm + pot 7cm
Est age : 20 years old