แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

Code 068 : Itoigawa Shimpaku

Details Age : Height :
Formal Upright 30 yrs old 30cm

Tree ID 124 : Itoigawa Shimpaku

Itoigawa Shimpaku

20 years old

Height cm

Tree ID 125 : Itoigawa Shimpaku

Itoigawa Shimpaku Cascade style, 10 years old tree with beautiful bonsai pot